OM VSAFE

Forside VSafe

VSAFE er et online værktøj til forebyggelse og håndtering af beredskabshændelser, som er udviklet og ejet af Beredskab Fyn, som er et fælleskommunalt brandvæsen under ni af de ti fynske kommuner.

Formålet med VSAFE er derfor både at undgå, at beredskabshændelser opstår, men også at mindske omfanget af skader på bygninger og personer under og efter en hændelse. 

 

Vi har primært udviklet VSAFE til brug i de ni kommuner, som ejer Beredskab Fyn, men systemet er også målrettet andre kommunale, regionale og statslige myndigheder.

Tanken er derfor, at VSAFE skal understøtte organisationernes arbejde med forebyggelse, sikkerhed og begrænsning af ulykker og andre beredskabshændelser på arbejdspladsen, skolen eller plejehjemmet. Dette sker gennem en række forskellige dele, såsom en samlet vidensbank med undervisningsmateriale til brandforebyggelse eller et helt unikt varslingssystem, som ikke findes andre steder og en hel masse andet. I kan vælge delene til og fra i jeres pakke, lige som det passer jeres organisation bedst. I kan se, hvad vi tilbyder i VSAFE her.

I kan komme ind på VSAFE fra alle webbrowsere og fra apps til Ipad, Iphone og Android-enheder.