BEREDSKABSPLAN

beredskabsplan

En beredskabsplan er et vigtigt værktøj at have i jeres virksomhed, så du og dine kolleger bedre ved, hvordan I forebygger, begrænser og afhjælper en eventuel brand. Så hvis I gerne vil have et forspring, undgå panik blandt de ansatte, når de kender deres roller, og have kontrol gennem et godt overblik ved uventede hændelser, så lad os hjælpe jer med at lave jeres fremtidige beredskabsplan.

Vi anbefaler, at alle virksomheder har en beredskabsplan.

Vores beredskabplaner bygger på vores store erfaring i, hvad der kan gå galt, og derfor har vi en stærk viden til at skabe en solid og sikker beredskabsplan i samarbejde med jer, så planen bliver helt unik for jeres virksomhed. Med en bereskabsplan sikrer I, at alle personaler er rustet til at kunne håndtere en brand eller katastrofe uden kaos og panik.

DET FÅR I:

 møde

FORMØDE

Vi mødes og ser på jeres nuværende beredskabsplan, hvis der findes sådan en. Det giver mening, at genanvende de rutiner som allerede fungerer og som er tidsvarene. Samtidig får vi en snak om jeres hverdag, rutiner og behov.

 Advarsel flamme

BRANDTEKNISK GENNEMGANG

Vi gennemgår bygningsdele, jeres brandtekniske installationer og anlæg samt den daglige drift i bygningen. Gennemgangen er vejledende med fokus på, at give jer en indsigt i, hvad bl.a. jeres brandtekniske installationer kan eller ikke kan, samt hvordan I anvender dem bedst muligt i praksis.

Gennemgangen afsluttes med et skriftligt notat, hvor alle vores vejledninger og anbefalinger er samlet.

 liste

INDHOLD I BEREDSKABSPLANEN

Brand- og evakueringsinstruks
Ordensregler
Fyraftenseftersyn
Valgfri instruks
2 veste til evakuering

 papir

INFORMATIONSARK TIL ANSATTE

Arket er et kortfattet og informativt skriv, ca. to A4 sider, til jeres ansatte omhandlende forebyggelse og begrænsning af brand for netop jeres virksomhed.

 Præsentations

PRÆSENTATION AF PLANEN

Vi afslutter forløbet med en præsentation af den nye beredskabsplan. Det er op til jer, om præsentationen skal vises på et personalemøde eller for en særlig udvalgt medarbejdergruppe.

 Nøgle

1 ÅRS ADGANG TIL VSAFE

I får adgang til at benytte Vidensbanken i VSAFE, hvor der vil være en masse opdateret materiale, såsom undervisning og øvelser til ansatte, instrukser, videoer og meget mere. Derudover vil jeres beredskabsplan inkl. bilag være placeret online og let tilgængelig, samt med mulighed for at uploade øvrige sikkerhedsdokumenter I måtte have.
udarbejdelse af en beredskabsplan.