VARSLING

Varsling

I varslingssytemet på VSAFE kan I sende beskeder til alle eller nogle bestemte brugere i systemet, hvis der er sket en ulykke eller hændelse på jeres arbejdsplads.

I opbygger de potentielle hændelser, der kunne ske ved jer, på forhånd, så hændelsen hurtigt kan aktiveres, hvis uheldet er ude, så de rette mennesker i jeres organisation bliver informeret, så der sker mindst muligt skade på jeres bygninger, men også menneskerne i dem. 

 

I kan opbygge jeres varslingsmodul, så de passer bedst til jeres organisation. Vi beskriver de enkelte elementer i varslingsmodulet herunder:

 
 
Hændelse

Hændelse

I får mulighed for at oprette alle de potentielle hændelser, som I forestiller jer, der kan opstå, og hvor I mener, der skal udsendes en varsling. En hændelse kan bestå af en eller flere varslingsgrupper, notifikationer og action cards, og I bestemmer selv, hvilke og hvor mange af disse elementer, I sætter ind i den enkelte hændelse.


I tilkytter hændelsen til en brugergruppe, som kan se og aktivere hændelsen. Alle brugere kan som udgangspunkt aktivere alle hændelser. I kan dog sætte restriktioner på, hvilke brugergrupper der kan aktivere hændelsen.

Varslingsgruppe

Varslingsgruppe

En varslingsgruppe er en gruppering af brugere. Det kan være alle ansatte, direktionen, teknisk personale eller lign. Der er ingen begrænsning på antallet af varslingsgrupper eller antallet af brugere i en varslingsgruppe.

I kan sagtens anvende en bestemt varslingsgruppe i flere forskellige hændelser samtidig med, at den samme bruger også kan være tilknyttet flere forskellige varslingsgrupper.

Varslingsmodtager

Varslingsmodtagere

Varslingsmodtagere er personer, som skal kunne modtage en sms ved aktivering af en hændelse. I opretter en varslingsmodtager med navn og telefonnummer, så personen kan modtage en sms ved aktivering af en bestemt hændelse.

Varslingsmodtagerne kan ikke logge ind på Vsafe.

notifikationer

Notifikationer

Notifikationer er beskeder, der sendes ud til deltagerne, når I aktiverer en hændelse. Der kan sendes mail, sms og push-besked til app. Ved oprettelse af notifikationen vælger administratoren, hvilke typer som skal anvendes i den specifikke notifikation.
En notifikation kan anvendes i flere forskellige hændelser og til flere varslingsgrupper.


Sms

Sms-beskeden kan max indeholde 160 tegn. Når en hændelse aktiveres sendes der både en almindelig besked og en flash sms. En flash-sms gør skærmen sort og viser kun beskeden. Når modtageren trykker på ok, forsvinder beskeden.


Mail

Der er ingen begrænsning på antallet af tegn i mailen. Mailen kan kun indeholde tekst, og det er ikke muligt at formatere tekst eller indsætte billeder.


App

Beskeden vises som notifikation fra VSAFE-appen. Når modtageren trykker på notifikationen, åbner appen. Beskeden består af en titel og en tekst. Teksten kan max indeholde 160 tegn.

Action cards

Action cards

I kan bruge cction cards til at give en bestemt person eller varslingsgruppe en række opgaver, som skal løses under en specifik hændelse. I kan tilknytte dokumenter, billeder og lign. som bilag til et bestemt action card.
I kan anvende action cards til flere forskellige hændelser og varslingsgrupper.


Vil skelner mellem to typer action cards: fælles og individuelle.


Fælles action cards

Her skal brugerne i fællesskab løse opgaverne. Det vil sige, at når en bruger har løst opgave 1, fremgår opgaven også som løst for de andre brugere.


Individuelle action cards

Her skal brugerne løse opgaverne individuelt. Det vil sige, at alle brugerne skal løse hver enkelt opgave – dette gælder også, selvom en anden bruger har løst opgaven. Når en bruger markerer en opgave som løst, fremgår den fortsat uløst for de andre brugere.

 

Aktivering af en hændelse

I aktiverer en hændelse fra vores hjemmeside eller appen. Alle brugere med rettigheder kan aktivere de enkelte hændelser. Brugeren kan tage et billede og skrive en supplerende tekst ved aktivering af en hændelse. Den supplerende tekst udsendes også på sms/app efterfølgende.

SMS, mail og push-notifikationer bliver sendt automatisk til de relevante varslingsgrupper, når hændelsen aktiveres. Herefter skal modtagerne åbne appen eller logge på hjemmesiden og tilkendegive, om de er tilstede eller ej.

Live feed

Brugere med de rette rettigheder kan gå ind og se et aktivt live feed, når hændelsen er aktiveret. På live feedet kan I se, hvordan hele hændelsen forløber. I kan eksempelvis se:

  • Hvilke brugere er tilstede og ikke tilstede
  • Hvilke action cards er i gang
  • Hvilke opgaver er løst


Log

Alle aktiviteter, såsom løsning af opgaver, markering som værende tilstede og udsendte beskeder, bliver vist i loggen for en aktiveret hændelse. På den måde er det muligt at få skabt et overblik over hændelsen til, når beredskabet eksempelvis kommer og skal lave en indsats på hændelsen.

Det er også muligt at skrive fritekster løbende i loggen, hvis I har noter eller kommentarer til hændelsen.

Loggen er tilgængelig, når hændelsen er afsluttet og kan anvendes til evaluering og dokumentation.


Udskriv  

 

Lyder det som noget for dig? 

 

KONTAKT OS

 

Så giver vi dig et uforpligtende tilbud